Rencontre
Limestone
2024
lxhxb: 31x25x10

Plumes
Pink Selenite
2024
lxhxb: 12x30x16

La Donna
springstone
2015
lxhxb: 22x31x26

Doucement
pink selenite
2024
lxhxb: 28x14x16

La Douce
limestone
2023
lxhxb: 25x38x23


Corail
pink selenite
2023
lxhxb: 22x24x18

Léger
Springstone
2022
lxhxb: 24x18x15

Danois 
Birchwood
2023
lxhxb: 36x40x35

La Rose II
White alabaster
2023
lxhxb: 28x25x22

La dance 
olive wood
2023
lxhxb: 20x50x12

Version
Pink selenite
2023
lxhxb: 30x26x22

Bocage
Pink selenite
2022
lxhxb: 28x19x20

Bois
white soapstone
2022
lxhxb: 12x28x11

Ange 
pink selenite
2022
lxhxb: 20x26x10


Végétal 
springstone
2022
lxhxb: 30x18x18

Feuille blanche
white alabaster
2022
lxhxb: 35x23x17

La Flèche 
white alabaster
2022
lxhxb: 20x23x12

Structure blanche
white selenite
2021
lxhxb: 20x32x16

Normandy escape 
white alabaster
2022
lxhxb: 60x50x37

Fleur III
pink selenite
2022
lxhxb: 21x28x17

Normandy escape white alabaster

Très pur
elmwood
2022
lxhxb: 57x82x30

Tendre
pink selenite
2022
lxhxb: 18x20x14

Tendre pink selenite

Claire de lune
white selenite
2021
lxhxb: 15x23x10

Soupir doux
pink selenite
2021
lxhxb: 8x22x10

Printemps
black alabaster
2021
lxhxb: 50x30x23

Flow
alabaster
2021
lxhxb: 21x25x23

Branche
pink selenite
2021
lxhxb: 18x24x11

Flow alabaster
Branche pink selenite

Lune
pink selenite
2021
lxhxb: 20x29x17

Dance of the autumn leave
black alabaster
2021
lxhxb: 42x34x20

l'Oiseau
black alabaster
2020
lxhxb:
27x22x18

la Rose
white alabaster
2020
lxhxb: 30x36x30

Noire I
black alabaster
2020
lxhxb: 10x26x17

Fleur rare
white alabaster
2019
lxhxb: 28x24x10
Fleur rare I
whitwe alabaster
2019
lxhxb: 30x27x10
Vague d'eté
white alabaster
2019
lxhxb: 28x24x17Petite fleur
white alabaster
2018
lxhxb: 16x25x12
Sourire
white alabaster
2018
lxhxb: 32x35x20
Lys
white alabaster
2018
lxhxb: 23x38x23
Verdure
white alabaster
2018
lxhxb: 19x35x18
Vague d'été white alabaster

Bassin
white alabaster
2018
lxhxb: 15x20x10
la Tulipe
white alabaster
2017
lxhxb: 30x32x30
Lys II
white alabaster
2017
lxhxb: 24x39x25
Douceur
white alabaster
2017
lxhxb: 22x58x25
Detente
white alabaster
2017
lxhxb: 18x24x14
Gaie
white alabaster
2017
lxhxb: 18x37x19
Naïades
springstone
2015
lxhxb: 54x70x25
la Femme
springstone
2015
lxhxb: 33x26x15
la Paire
springstone/driftwood
2015
lxhxb: 55x58x30
la Ronde
white alabaster
2016
lxhxb: 35x65x25
Arbre fort
springstone/driftwood
2015
lxhxb: 42x30x26
le Vert
serpentine
2015
lxhxb: 40x30x17
la Coupe
pink alabaster
2016
lxhxb: 18x20x14
Flore
white alabaster
2016
lxhxb: 27x35x17
Fleur I
pink alabaster
2016
lxhxb: 14x24x10
Fleur II
pink alabaster
2016
lxhxb: 27x30x20
Flow alabaster
Flow alabaster
Claire de la lune white serpentine