Hedwig Smulders

Hedwig Smulders

Tekeningen en sculpturen.


Het thema van mijn beeldend werk is verbinding tussen mens en natuur.

De mens en zijn technologie verdringen steeds meer de natuur om ons heen en biodiversiteit verdwijnt.
Door mijn beeldend werk te laten zien probeer ik de mens bewust te maken van de schoonheid van de natuurlijke vormen. Ik hoop mensen te laten inzien dat natuurbehoud de hoogste prioriteit moet hebben.
De natuur vormt een bron van inspiratie;
het spel van licht en schaduw, de natuurlijke structuren, vormen ontstaan door wind en getijden aan zee, de oerbossen en holle paden intrgeren mij.

In mijn werk zit veel beweging. De organische vormen lijken eerder op een natuurlijke wijze te zijn gegroeid dan gemaakt door een mensenhand.
Samenhang in de compositie is van groot belang.

Dit speelt ook een rol in mijn andere passie; als geschoold musicus ben ik de vaste altvioliste van het Maris Kwartet.

Hedwig Smulders 

Drawings and sculptures. 

The theme of my work is the connection between man and nature.


Man and his technology are increasingly displacing nature around us, biodiversity is being lost. 

By showing my work I try to make people aware of the beauty of natural forms. I hope to make people realize that nature consevation should be a top priority. Nature is a source of inspiration; the play of light and shadow, the natural structures, shapes created by wind and tides by the sea, the primeval forests and hollow paths intrigue me.

There is a lot of movement in my work. The organic shapes seem to have grown in a natural way rather than created by a human hand. Coherence in the composition is of great importance to the me.

This also plays a role in my other passion; as an educated musician, I am the viola player of the Maris Quartet.


Click for potcast Het Atelier van Hedwig Smulders